Verejné obstarávanie

Vytvorenie Domova sociálnych služieb v obci Ábelová- projektová dokumentácia - stiahnuť všetky dokumenty

Rekonštrukcia objektu na skladové priestory - stiahnuť všetky dokumenty

Bytové domyč.48 výmena strešnej krytiny a strešnej konštrukcie a odstránenie havarijného stavu - stiahnuť všetky dokumenty