Ekologický chov

Medzi naše hlavné činnosti patrí chov mäsových typov oviec a hovädzieho dobytka. Naše zvieratá sa pasú na horských typoch pasienkoch náhornej plošiny v časti Ostrôžky (Krupinská vrchovina). Naše pastviská majú výmeru cca 500 ha a na ďalších 600 ha pripravujeme ekologické krmivo - horské seno a senáž.

Našim cieľom je produkovať zdravé zvieratá v bio kvalite bez použitia akýchkoľvek podporných látok. Robíme to aj za cenu vyšších nákladov. V našom type hospodárenia jednoznačne uprednostňujeme kvalitu nad kvantitou. 

Čo chováme?

Dobytok Highland

Dobytok highland Dobytok highland Dobytok highland

 Dobytok Charolais

Charolais - Eko farma Charolais Charolais