Predaj dreva

Z lesov, ktoré obhospodáruje naša spoločnosť pripravujeme palivové drevo. Ide o listnaté drevo miešaných drevín - dub, buk, agát, breza, lipa, čerešňa, vŕba, osika a pod.


Drevo dodávame napílené a naštiepané v dĺžkach 20, 25, 33, 40 a 50cm - 49 Eur/prms (priestorový meter sypaný).

Pri objednávke aspoň 12 prms (priestorový meter sypaný) je doprava zadarmo.
Pri objednaní menej ako 12 prms zákazník platí za dopravu 0,50 eur/km.
Drevo môžeme dodávať aj na paletách - packfixoch - 1 packfix (1,69 prms) - 85 eur.
Vyrábame aj suché podpaľovacie triesky z lipového dreva - výhoda lipového dreva je že neprská a môže sa zapáliť aj bez papiera. Cena 1,90 eur/ vrecko /používame vrecia 30x60cm na 10kg zemiakov/.

Príprava palivového dreva

Palivové drevo Príprava dreva Napílené drevo

Preprava a dovoz dreva

Dovoz dreva Dovoz zdarma Nachystané drevo na rozvoz