Poľovníctvo

Cenník     Výkup diviny

• Revír s názvom Ábelová v katastri obce Ábelová okr. Lučenec
• Výmera revíru: 2750 ha
• Poloha: Časť Krupinskej vrchoviny s názvom Ostrôžky
• Nadmorská výška - 600 až 817 m n.m.
• Výskyt - jelenina, srnčia a diviačia zver, zajace, bažanty aj všetky dravce


Oblasť je riedko osídlená, takže v revíri je úplný pokoj. Všetka poľovačka sa vykonáva za vidna, keďže zver je vonku aj cez deň. V revíry poľuje minimum poľovníkov.


Naša farma obhospodaruje poľnohospodársku pôdu a lesy. Hospodárime ekologicky so zachovaním priestoru pre zver. Najmä stavy jelenej zvery sú nadpriemerne vysoké. Každoročne sa vyskytujú aj jelene staršie ako 13 rokov – spiatočníky.
Stúpa nám počet zajacov a bažantov, vďaka ekologickému obhospodarovaniu pôdy. Každoročne sa vyskytujú všetky dravce ako medveď, vlk, rys a divá mačka. Na tieto sa však nepoľuje.


V prípade záujmu sú k dispozícii jazdecké kone na vychádzky do revíru.

Fotografovanie

Pre záujemcov o fotografovanie divo žijúcej zvery a vtákov vieme odporučiť vhodné lokality podľa požiadaviek fotografov. Na najlepších lokalitách máme vybudované kvalitné fotografické kryty.

Jelenia zver Jeleň Jelenia zver Vlk Poľovník Jazvec