Kontakt

AB Laz s.r.o.
IČO: 46 418 521
DIČ: 2023364992

Spoločnosť zapísaná v registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: SRO, VL. Č. 21059/S

PREVÁDZKA: 
EKO FARMA ÁBELOVÁ
Ábelová 186,
985 13 Ábelová

TEL: +421 918 919 732, +421 907 884 162, +421 902 972 000

web: www.ablaz.sk
e-mail: ablaz@ablaz.sk

 facebook   Facebook AB Laz

Google map: Ábelová 186, 985 13  Ábelová