Cenník

  • Vychádzka pre pokročilých -15,00 Eur / 2 hod. (bez doprovodu)
  • Individuálny tréning 60min-12,00 Eur 
  • Tréning s vlastným koňom 10,00 Eur
  • Vonkajšie ustajnenie vlastných koní 100,00 Eur / mesiac