Jazdecká škola

jazdecká školaHlavný cieľ

Hlavným cieľom je vytvorenie jazdeckej školy so zameraním na športové jazdenie pod vedením odborných trénerov a učiteľov. Škola bude ponúkať podmienky pre deti od 5 do X rokov podľa záujmu.

Pre 5-ročné deti pripravujeme voltížne jazdenie. Voltíž je najlepšia príprava pre mladých začínajúcich jazdcov, pretože v tejto športovej disciplíne si deti osvojujú základné jazdecké návyky, oboznamujú sa so správaním zvierat, musia sa sústrediť na správne držanie tela a v prvom rade získajú disciplínu a zodpovednosť voči sebe a okoliu. Je to veľmi dobrý výchovný moment.

Pre staršie deti od 8 a viac rokov sa pristupuje k jazdeniu v sedle. Po zvládnutí drezúrneho jazdenia je možnosť vybrať si zo športových disciplín, ktoré ponúka jazdecký šport.


Vzdelávanie

Záujemcom o vzdelávanie sa v problematike prípravy jazdcov a jazdeckých koní pre získanie licencie SJF umožňujeme akreditované odborné vzdelávanie v odbornom zameraní chov koní a jazdectvo.


Výchovno-vzdelávací cieľ víkendových stretnutí a kurzov

Ponúka záujemcom víkendové stretnutia detí, ktoré chcú tráviť voľný čas v prostredí, kde hlavnou náplňou je starostlivosť a jazda na koni a nenásilnou formou.


Agroturistika

Zmyslom agroturistiky je poznanie života poľnohospodárov a vidieka, blízky kontakt so zvieratami, poľnohospodárskymi plodinami, zlepšenie vzťahu k pôde, poznanie ich každodennej práce a pod. Podieľa sa na udržiavaní a rozširovaní kultúrnych a sociálnych tradícií.

  • Pre milovníkov koní máme veľmi vhodné podmienky na jazdenie po rôznych trasách v krásnej prírode mimo civilizácie.
  • Obhospodarujeme pre Vás cca 80 km jazdeckých trás.
  • Pre milovníkov koní ponúkame realizovanie stretnutí a zrazov so zabezpečením priestoru, ustajnenia a pastvy pre kone. 
  • Poskytujeme ubytovanie pre jazdcov. 
  • Požičiavame naše kone skúseným jazdcom. V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť jazdu s inštruktorom, ako aj jazdecký výcvik pre začiatočníkov.
  • Ponúkame ustajnenie koní na pastve celoročne vonku.
  • Pre kone máme dostatok kvalitného horského ekologického sena.
  • Pre majiteľov u nás ustajnených koní ponúkame výrazné zľavy na ubytovanie.

 

Telefonický kontakt: 0917 351 745

 

jazdecká škola